Før salg Før salg

Tjenester

Før salg

Før salg

Boliglån. Finansiering


MUNFORT tilbyr omfattende hjelp i prosessen med å finne det beste boliglånet eller finansieringsalternativet for kjøp av bolig. Med vår erfaring og ekspertise veileder vi deg gjennom de ulike alternativene som finnes på markedet, og tar hensyn til faktorer som renter, vilkår og betingelser. På denne måten sikrer vi at kundene tar informerte beslutninger og får den finansieringen som passer best for deres individuelle behov og omstendigheter.

I 2024 er eiendomsskatten (ITP) i Murcia-regionen satt til 8 % av eiendommens salgs- eller markedsverdi, og det er kjøperen som er ansvarlig for betalingen. I tillegg til den generelle satsen på 8 % finnes det reduserte satser og unntak, for eksempel 3 % for unge under 35 år som kjøper sin første hovedbolig til en verdi av maksimalt 150 000 euro.

La oss anta at vi ønsker å kjøpe en eiendom i Murcia-regionen til en verdi av 100 000 euro.


UTGIFTER SOM SKAL VURDERES i REGION MURCIA:

 • Overføringsskatt (ITP): 8 % av eiendommens verdi.
 • Notar- og tinglysingsgebyr: Anslått til 2 % av eiendommens verdi.

BEREGNING AV UTGIFTER:

 • PT: 8 % av 100 000 € = 8 000 €.
 • Notar- og tinglysingsgebyr: Anslått til 2 % av eiendommens verdi.

TOTALE UTGIFTER:

 • ITP + notar- og tinglysingsgebyr = 8.000€ + 2.000€ = 10.000€.


For å kunne kjøpe eiendommen må vi altså ha minst 10 000 euro spart for å dekke de tilknyttede kostnadene.

I Valencia-regionen er eiendomsskatten (ITP) i 2024 satt til 10 %, beregnet på eiendommens salgs- eller markedsverdi, og kjøperen er ansvarlig for betalingen. I tillegg til den generelle satsen på 10 % finnes det reduserte satser og unntak, for eksempel 6 % for unge under 35 år som kjøper sin første vanlige bolig til en verdi som ikke overstiger 180 000 euro.

La oss nå anta at vi ønsker å kjøpe en bolig til en verdi av 100 000 euro i Valencia-regionen.

UTGIFTER SOM SKAL VURDERES I VALENCIA-SAMFUNNET:


 • Overføringsskatt (ITP): 10 % av eiendommens verdi.
 • Notar- og tinglysingsgebyr: Anslått til 2 % av eiendommens verdi.

BEREGNING AV UTGIFTER:

 • ITP: 10 % av 100 000 € = 10 000 €.
 • Notar- og tinglysingsgebyr: 2 % av 100.000 € = 2.000 €.

TOTALE UTGIFTER:

 • ITP + notar- og tinglysingsgebyr = 10.000 € + 2.000 € = 12.000 €.


For å kunne kjøpe eiendommen må vi altså ha spart opp minst 12.000 euro for å dekke de tilknyttede kostnadene, og det anbefales å ha et ekstra beløp som reserve og for å dekke andre mulige uforutsette utgifter i forbindelse med kjøpet av eiendommen.

Beregn boliglån

Valutaveksling

 • Pounds: 703.238 GBP
 • Russiske rubelen: 703.238 RUB
 • Sveitsiske franc: 818.730 CHF
 • Kinesiske yuan: 6.478.065 CNY
 • Dollar: 894.300 USD
 • Svenske kroner: 9.569.175 SEK
 • Den norske kronen: 9.483.623 NOK

Fiskal representasjon. Advokat

Hvis du ikke er bosatt i Spania, må du stille med en skatterepresentant i Spania i forbindelse med notarialdokumentet.

I så fall kan vi anbefale et prestisjefylt advokatfirma med lang erfaring i bransjen og som snakker ditt språk, til å representere deg og ta seg av all dokumentasjon og forberedelse av kjøp og salg.

Juridisk representasjon:

I tillegg til skattespørsmål kan en skatterepresentant gi juridiske råd om aspekter knyttet til kjøp av eiendom, for eksempel gjennomgang av kontrakter, utarbeidelse av juridiske dokumenter og representasjon av kjøperen i juridiske spørsmål knyttet til transaksjonen.

For å oppsummere kan det å ha en skatterepresentant når man kjøper bolig i Spania som utlending, gi trygghet ved å sikre at man overholder skattemessige og juridiske forpliktelser, samt forenkle kjøpsprosessen ved å gi råd og representasjon i skattemessige og juridiske spørsmål.

NIE (utlendingens identitetsnummer)

På dagen for signering hos notarius publicus trenger signatarene et spansk NIE. Du kan ikke fullføre kjøpet og salget med ditt lands identifikasjonskort eller pass. Slik får du tak i NIE:

 • På det spanske konsulatet i landet du bor i.
 • Utlendingsmyndighetene i Spania: Du kan engasjere en advokat i Spania til å utføre de nødvendige prosedyrene og skaffe den. I dette tilfellet kan vi hjelpe deg ved å anbefale et advokatfirma som snakker ditt språk.

Valutaveksling. CRIPTOMONEDAS

Valutavekslingsselskaper i Spania, ofte kalt casas de cambio eller vekselkontorer, tilbyr først og fremst valutavekslingstjenester til kunder som har behov for å veksle en valuta til en annen. De formidler veksling fra en valuta til en annen, enten kontant eller gjennom elektroniske overføringer, og tilbyr konkurransedyktige vekslingskurser og transparente provisjoner.

Hovedaktivitetene til disse selskapene omfatter:

01. Valutaveksling

De gir kundene mulighet til å veksle en valuta til en annen, blant annet i forbindelse med internasjonale reiser, internasjonale forretninger og investeringer i utenlandske markeder.

02. Kjøp og salg av utenlandsk valuta

Kjøp og salg av utenlandsk valuta kontant eller via bankoverføringer, og gir tilgang til et bredt spekter av valutaer.

03. Internasjonale pengeoverføringer

Tilrettelegger for internasjonale pengeoverføringer, slik at kundene kan sende penger til andre land i ønsket valuta.

04. Finansiell rådgivning

Noen valutaselskaper tilbyr også finansiell rådgivning knyttet til valutamarkedet og håndtering av valutarisiko for bedriftskunder.


Å betale for boliger med kryptovaluta innebærer å bruke desentraliserte digitale valutaer, som Bitcoin eller Ethereum, til å gjennomføre eiendomstransaksjoner. Denne prosessen innebærer vanligvis at selger og kjøper blir enige om å bruke kryptovaluta som betalingsmiddel. For å fullføre transaksjonen må det fastsettes en verdi for eiendommen som tilsvarer kryptovaluta, og det må tas hensyn til prissvingninger. Det er viktig å få spesialisert juridisk og finansiell rådgivning for å sikre en sikker og juridisk gyldig transaksjon.

GULLVISUM

Lov 14/2013 av 27. september om støtte til gründere og deres internasjonalisering innfører en ny type visum og oppholdstillatelse for investorer i Spania, kjent som Golden Visa.

Hovedformålet med dette tiltaket er å legge til rette for utenlandske investeringer i Spania foretatt av ikke-EU-borgere, gjennom en smidig og fleksibel metode som fokuserer på de som anses som investorer i juridisk forstand, entreprenører, høyt kvalifiserte fagfolk eller arbeidstakere som utfører transaksjoner i samme selskap.

Fordeler med Golden Visa

 • Umiddelbart visum for ett år som kan fornyes i to år med påfølgende fem års forlengelse.
 • Du kan reise fritt i de 26 Schengen-landene: Spania, Frankrike, Tyskland, Østerrike, Belgia, Danmark, Estland, Finland, Hellas, Ungarn, Island, Italia, Latvia, Litauen, Tsjekkia, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovenia, Slovakia, Sverige og Sveits.
 • Alle eiendommene er selveierboliger.
 • Eiendomsprisene kan være opptil 40 % lavere enn markedsprisen i 2007.
 • Sammen med investoren kan investorens ektefelle, barn under 18 år eller voksne forsørgere av helsemessige årsaker søke om visum.
 • Barn under 18 år kan få 12 års gratis skolegang på lokale offentlige skoler.
 • Nyfødte som er født i Spania kan søke om spansk pass etter ett år.
 • Det kreves ingen minimumsperiode på 183 dager i Spania for fornyelse av tillatelsen (tillatelsesinnehaveren kan opprettholde sitt skattemessige bosted utenfor Spania).
 • Nyt et opphold i et europeisk land med stor attraktivitet, stabilitet, sikkerhet og livskvalitet.

Typer av Golden Visa

De ulike typene investeringer som er inkludert i loven som en måte å få oppholds- og bosettingsvisum på, danner en gruppe rundt begrepet betydelige investeringer, og anses som betydelige hvis de oppfyller en av følgende forutsetninger.

 1. En investering på 2 millioner euro eller mer i spanske offentlige gjeldspapirer.
 2. Med sikte på å kjøpe aksjer i spanske selskaper eller bankinnskudd i spanske finansinstitusjoner for et beløp på minst én million euro.
 3. Som består av kjøp av fast eiendom til en verdi av 500 000 euro eller mer.
 4. Med det formål å utvikle et forretningsprosjekt i Spania som anses og bekreftes å være av allmenn interesse fordi det oppfyller ett av følgende krav: skape arbeidsplasser, foreta en investering med en relevant sosioøkonomisk innvirkning, relevant bidrag til vitenskapelig og/eller teknologisk innovasjon. Hvis prosjektet gjennomføres av en juridisk enhet, kan den ikke ha sin registrerte adresse i et skatteparadis, og søkeren må ha flertallet av stemmene.

Denne siste forutsetningen anses i loven som en annen type betydelig investering på grunn av beløpets størrelse, ettersom visumet tildeles på grunn av sosial betydning eller andre økonomiske fordeler som ikke er verdsatt i penger eller kapital. I denne kategorien inngår også høyt kvalifiserte fagpersoner og personer som utfører transaksjoner innenfor samme selskap.

Det er en ny type oppholdsvisum, opprettet ved lov 14/2013 av 27. september, rettet mot utlendinger som ikke er bosatt i Spania, men som ønsker å reise inn i landet for å foreta en betydelig kapitalinvestering.

Loven skiller mellom to hovedgrupper. Kapitalinvesteringer (i offentlig gjeld, aksjer i spanske selskaper, bankinnskudd i spanske finansinstitusjoner og ved kjøp av fast eiendom) og andre typer investeringer (opprettelse av et selskap av allmenn interesse, høyt kvalifiserte fagfolk og transaksjoner innen samme selskap).

a. Investorvisumet tillater fri bevegelse innenfor "Schengen"-området (Spania, Frankrike, Tyskland, Østerrike, Belgia, Danmark, Estland, Finland, Hellas, Ungarn, Island, Italia, Latvia, Litauen, Tsjekkia, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovenia, Slovakia, Sverige og Sveits).

Ja. Innehaveren av tillatelsen kan beholde sin skattemessige bosted utenfor Spania, så lenge de oppholder seg i landet vårt i mindre enn 183 dager per år. I tillegg kan oppholdstillatelsen fornyes selv med fravær på mer enn seks måneder per år.

Oppholdstillatelsen for investorer gir deg lov til å bli i Spania i ett år. Når denne perioden er utløpt, kan du søke om oppholdstillatelse for en periode på to år, som kan fornyes i ytterligere to år hvis vedlikeholdet av investeringen er bevist.

Ja. Golden Visa tillater deg å bo og arbeide i Spania. Dette følger av den fjerde tilleggsbestemmelsen i loven, som fastsetter en enkelt prosedyre for å søke om tillatelse til å bo og arbeide.

Ja. Visumsøknadene vil bli løst og varslet i løpet av ti arbeidsdager, mens den maksimale perioden for å løse oppholdstillatelsene er 20 dager fra innlevering av søknaden, med en positiv administrativ stillhet.

Ja. Tiden som er bodd lovlig i Spania, vil telle for å søke om langtidsopphold og også for statsborgerskap.

Ja, selv om med visse avklaringer. Oppholdstillatelsen for investorer må ha en innledende varighet på to år, etterfulgt av at tillatelsen kan fornyes hvert to år ubegrenset hvis investeringen og de resterende kravene er oppfylt.

Nei, det er nødvendig å ha investeringsautorisasjonen, som er gyldig i ett år. I løpet av dette året kan oppholdstillatelsen søkes når som helst uten å måtte vente til året er fullført.

Nei. Loven gjelder bare for investeringer gjort fra 29. september 2013, datoen da loven trådte i kraft, som fastsatt i den trettende endelige bestemmelsen av samme.

Andre tjenester

ADVOKATER

ARKITEKTER

TAKSTMENN

TAKSTMENN

Flyplasstransport

Nøkkelholding

REFORMER

VVS

MALER

WEAVER

VÅTNING

AVVANNING

ALARMER

FORSIKRING

LYS

VANN

INTERNETT

MØBLER

GÅRDARBEID

RENGJØRING

LÅSESMED

BASSENG

ELEKTRIKER

BILVERKSTED

WhatsApp