Före försäljning Före försäljning

Tjänster

Före försäljning

Före försäljning

Inteckning. Finansiering


MUNFORT erbjuder omfattande hjälp med att hitta det bästa bolånet eller finansieringsalternativet för köp av bostad. Med vår erfarenhet och expertis kommer vi att vägleda dig genom de olika alternativ som finns på marknaden, med hänsyn till faktorer som räntor, villkor och förutsättningar. Detta bidrar till att kunderna kan fatta välgrundade beslut och få den finansiering som passar bäst för deras individuella behov och omständigheter.

Under 2024 kommer fastighetsskatten (ITP) i regionen Murcia att uppgå till 8 % och tillämpas på fastighetens försäljnings- eller marknadsvärde, och köparen ansvarar för betalningen. Utöver den allmänna skattesatsen på 8 % finns det reducerade skattesatser och undantag, t.ex. 3 % för ungdomar under 35 år som köper sin första huvudbostad till ett värde av högst 150 000 euro.

Låt oss anta att vi vill köpa en fastighet i regionen Murcia till ett värde av 100 000 euro.


UTGIFTER SOM SKALL BEAKTAS I REGIONEN MURCIA:

 • Överlåtelseskatt (ITP): 8% av fastighetens värde.
 • Notarie- och registeravgifter: Uppskattas till 2 % av fastighetens värde.

BERÄKNING AV KOSTNADER:

 • PT: 8% av 100.000€ = 8.000€.
 • Notarie- och registeravgifter: Uppskattas till 2% av fastighetens värde.

TOTALA KOSTNADER:

 • ITP + Notarie- och registeravgifter = 8.000€ + 2.000€ = 10.000€.


För att kunna köpa fastigheten måste vi alltså ha minst 10 000 euro sparade för att täcka de tillhörande kostnaderna.

I Valencia 2024 är fastighetsskatten (ITP) fastställd till 10 %, beräknad på fastighetens försäljnings- eller marknadsvärde, och köparen ansvarar för betalningen. Utöver den allmänna skattesatsen på 10 % finns det reducerade skattesatser och undantag, t.ex. 6 % för ungdomar under 35 år som köper sin första permanenta bostad till ett värde som inte överstiger 180 000 euro.

Låt oss nu anta att vi vill köpa en fastighet värd 100 000 euro i Valencia-regionen.

KOSTNADER SOM SKA BEAKTAS I DEN VALENCIANSKA GEMENSKAPEN:


 • Överlåtelseskatt (ITP): 10 % av fastighetens värde.
 • Notarie- och registreringsavgifter: Uppskattas till 2 % av fastighetens värde.

BERÄKNING AV KOSTNADER:

 • ITP: 10% av 100.000€ = 10.000€.
 • Notarie- och registeravgifter: 2% av 100.000€ = 2.000€.

TOTALA KOSTNADER:

 • ITP + Notarie- och registeravgifter = 10.000€ + 2.000€ = 12.000€.


Så för att kunna köpa fastigheten måste vi ha minst 12 000 euro sparade för att täcka de tillhörande kostnaderna och det är tillrådligt att ha ytterligare ett belopp som reserv och för att täcka andra eventuella oförutsedda utgifter i samband med köpet av fastigheten.

Beräkna inteckningar

Valutaväxling

 • Pounds: 694.691 GBP
 • Ryska rubeln: 694.691 RUB
 • Schweiziska franc: 786.555 CHF
 • Kinesiska yuan: 6.396.143 CNY
 • Dollar: 881.595 USD
 • Svenska kronor: 9.300.308 SEK
 • Den norska kronan: 9.407.063 NOK

Fiskal representation. Advokat

Om du inte är bosatt i Spanien måste du vid tidpunkten för notarieintyget presentera en skatterepresentant i Spanien.

I det här fallet kan vi rekommendera en prestigefylld advokatbyrå med lång erfarenhet inom sektorn och som talar ditt språk för att representera dig och ta hand om all dokumentation och förberedelse av försäljning och köp.

Juridisk representation:

Förutom skattefrågor kan en skatterepresentant ge juridisk rådgivning om aspekter som rör köpet av fastigheten, till exempel granska kontrakt, förbereda juridiska dokument och företräda köparen i juridiska frågor som rör transaktionen.

Sammanfattningsvis kan en skatterepresentant vid köp av en fastighet i Spanien som utlänning ge sinnesro genom att säkerställa efterlevnad av skattemässiga och juridiska skyldigheter, samt underlätta köpprocessen genom att ge råd och representation i skattefrågor och juridiska frågor.

NIE (identitetsnummer för utlänningar)

På dagen för undertecknandet hos notarien behöver undertecknarna ett spanskt NIE. Du kan inte slutföra köpet-försäljningen med ditt lands identifikationskort eller pass. Hur man får tag på NIE:

 • På det spanska konsulatet i ditt bosättningsland.
 • Utlänningskontoret i Spanien: Anlita en advokat i Spanien för att genomföra de nödvändiga förfarandena och erhålla den. I det här fallet kan vi hjälpa till genom att rekommendera en advokatbyrå som talar ditt språk.

Valutaväxling. CRIPTOMONEDAS

Valutaväxlingsföretag i Spanien, allmänt kända som casas de cambio eller växlingskontor, är främst inriktade på att tillhandahålla valutaväxlingstjänster till kunder som behöver växla en valuta mot en annan. Dessa företag underlättar omvandlingen från en valuta till en annan, antingen kontant eller genom elektroniska överföringar, och erbjuder konkurrenskraftiga växelkurser och transparenta provisioner.

Dessa företags huvudsakliga verksamhet omfattar följande:

01. Valutaväxling

De gör det möjligt för kunderna att växla en valuta mot en annan, t.ex. för internationella resor, internationella affärer eller investeringar på utländska marknader.

02. Köp och försäljning av utländsk valuta

Köpa och sälja utländsk valuta kontant eller via banköverföringar, vilket ger tillgång till ett brett utbud av valutor.

03. Internationella penningöverföringar

Underlättar internationella penningöverföringar, så att kunderna kan skicka pengar till andra länder i önskad valuta.

04. Finansiell rådgivning

Vissa valutaväxlingsföretag erbjuder också finansiella rådgivningstjänster relaterade till valutamarknaden och valutariskhantering för företagskunder.


Att betala för bostäder med kryptovalutor innebär att man använder decentraliserade digitala valutor, som Bitcoin eller Ethereum, för att genomföra fastighetstransaktioner. Processen innebär i allmänhet att säljaren och köparen kommer överens om att använda kryptovalutor som betalningsmedel. För att slutföra transaktionen måste ett motsvarande värde i kryptovaluta för fastigheten fastställas, med hänsyn tagen till prisfluktuationer. Det är viktigt att ha specialiserad juridisk och finansiell rådgivning för att säkerställa en säker och juridiskt giltig transaktion.

GULD VISUM

Lag 14/2013 av den 27 september om stöd till företagare och deras internationalisering inför i Spanien en ny typ av visum och uppehållstillstånd för investerare som kallas Golden Visa.

Det huvudsakliga syftet med denna åtgärd är att underlätta utländska investeringar i Spanien som görs av medborgare utanför EU, genom en smidig och flexibel metod som fokuserar på dem som anses vara investerare i deras juridiska koncept, entreprenörer, högkvalificerade yrkesverksamma eller arbetstagare som utför transaktioner inom samma företag.

Fördelar med Golden Visa

 • Omedelbart visum för ett år som kan förnyas för två år med efterföljande femårsförnyelser.
 • Res fritt inom de 26 Schengenländerna: Spanien, Frankrike, Tyskland, Österrike, Belgien, Danmark, Estland, Finland, Grekland, Ungern, Island, Italien, Lettland, Litauen, Tjeckien, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovenien, Slovakien, Sverige och Schweiz.
 • Alla fastigheter är äganderättsfria.
 • Fastighetspriserna kan vara upp till 40 % lägre än marknadspriset 2007.
 • Förutom investeraren kan dennes make/maka, barn under 18 år eller vuxna anhöriga av hälsoskäl ansöka om visum.
 • Barn under 18 år kan få 12 års gratis utbildning i lokala offentliga skolor.
 • Nyfödda som föds i Spanien kan ansöka om ett spanskt pass efter ett år.
 • Ingen minimiperiod på 183 dagar i Spanien krävs för förnyelse av tillståndet (tillståndsinnehavaren kan behålla sin skattemässiga hemvist utanför Spanien).
 • Njut av en vistelse i ett europeiskt land med stor attraktionskraft, stabilitet, säkerhet och livskvalitet.

Typer av gyllene visum

De olika typer av investeringar som ingår i lagen som ett sätt att erhålla uppehålls- och bosättningsvisum bildar en grupp kring begreppet betydande investering, som betraktar som betydande de som uppfyller något av följande antaganden.

 1. En investering på 2 miljoner euro eller mer i spanska offentliga skuldförbindelser.
 2. I syfte att förvärva aktier i spanska företag, eller banktillgodohavanden i spanska finansinstitut, för ett belopp som är lika med eller större än en miljon euro.
 3. Består av förvärv av fastighetstillgångar värderade till 500 000 euro eller mer.
 4. I syfte att utveckla ett affärsprojekt i Spanien som anses och bekräftas vara av allmänt intresse på grund av att det uppfyller ett av följande krav: skapa arbetstillfällen, göra en investering med en relevant socioekonomisk inverkan, relevant bidrag till vetenskaplig och/eller teknisk innovation. Om det genomförs av en juridisk person får den inte ha sin registrerade adress i ett skatteparadis och den sökande måste ha majoriteten av rösterna.

Det sista antagandet betraktas enligt lag som en annan typ av betydande investering på grund av dess belopp, eftersom erhållandet av visumet bestäms av skäl av social betydelse eller andra ekonomiska fördelar som inte värderas ekonomiskt i pengar eller kapital. I denna kategori ingår även högt kvalificerade yrkesutövare och de som utför transaktioner inom samma företag.

Det är en ny typ av uppehållstillstånd som infördes genom lag 14/2013 av den 27 september och som riktar sig till utländska medborgare som vill resa in i Spanien för att göra en betydande kapitalinvestering.

Lagen skiljer mellan två huvudgrupper. Kapitalinvesteringar (i offentliga skulder, aktier i spanska företag, banktillgodohavanden i spanska finansinstitut och genom förvärv av fastigheter) och andra typer av investeringar (skapande av ett företag av allmänt intresse, högkvalificerade yrkesverksamma och transaktioner inom samma företag).

Ja. Investerarvisumet tillåter fri rörlighet inom "Schengen"-området (Spanien, Frankrike, Tyskland, Österrike, Belgien, Danmark, Estland, Finland, Grekland, Ungern, Island, Italien, Lettland, Litauen, Tjeckien, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovenien, Slovakien, Sverige och Schweiz).

Ja. Innehavaren av tillståndet kan behålla sin skattemässiga bostad utanför Spanien, så länge de vistas i vårt land under en period av mindre än 183 dagar per år. Dessutom kan uppehållstillståndet förnyas även med frånvaro på mer än sex månader per år.

Visumet för investerare tillåter dig att stanna i Spanien i ett år. När denna period har löpt ut kan du ansöka om en vistelsetillstånd för en period av två år, som kan förnyas i ytterligare två år om underhåll av investeringen bevisas.

Ja. Det Gyllene Visumet tillåter dig att bo och arbeta i Spanien. Detta fastställs i den fjärde tilläggsbestämmelsen i lagen, som fastställer en enda procedur för att ansöka om tillstånd att bo och arbeta.

Ja. Visumansökningarna kommer att lösas och meddelas inom en period på tio arbetsdagar, medan den maximala perioden för att lösa uppehållstillstånden är 20 dagar från ansökningens inlämning, med en positiv administrativ tystnad.

Ja. Tiden som har bott lagligt i Spanien kommer att räknas för att ansöka om långtidsboende och också för medborgarskap.

Ja, även om med vissa förtydliganden. Upphållstillståndet för investerare måste ha en initial varaktighet på två år, varefter tillståndet kan förnyas varje två år obegränsat om investeringen och de återstående kraven uppfylls.

Nej, det är nödvändigt att ha investeringsauktorisationen, som är giltig i ett år. Under detta år kan uppehållstillståndet begäras när som helst utan att behöva vänta på att året är avslutat.

Nej. Lagen gäller endast för investeringar som gjorts från och med den 29 september 2013, det datum då lagen trädde i kraft, enligt den trettonde slutliga bestämmelsen i samma.

Andra tjänster

ADVOKATER

ARKITEKTER

ASSESSÖRER

ASSESSÖRER

Flygplatstransfer

Nyckelinnehav

REFORMER

PLUMBING

MÅLARE

WEAVER

AWNING

VÄTTA

LARM

FÖRSÄKRING

LJUS

VATTEN

INTERNET

MÖBLER

TRÄDGÅRDSSKÖTSEL

RENGÖRING

LÅS OCH BOM

POOL

ELEKTRIKER

CARPENTRY

WhatsApp